Prvá komunikácia

Jazykovedci teraz začínajú chápať, že v mnohých ohľadoch je dotyk našou prvou komunikáciou.

Nežný a láskyplný dotyk môže bábätkám pomôcť vyrásť na silné a menej bojazlivé deti. V mnohých nemocniciach a pôrodných centrách dávajú bábätká po pôrode mamičke na hrudník či bruško, aby medzi nimi došlo ku kontaktu kože na kožu. Tento dotyk prináša bábätku a mamičke blízke emocionálne spojenie. Tento proces je známy ako vytváranie puta či pripútanie.

V jednej štúdii týkajúcej sa predčasne narodených detí bolo zistené, že bábätká, ktoré boli v nemocnici masírované, priberali lepšie na hmotnosti a mohli ísť domov skôr než ich vrstovníci, ktorí masírovaní neboli.