Kontaktujte nás

Pokiaľ máte nejaké otázky, komentáre, požiadavky alebo obavy týkajúce sa našej politiky ochrany osobných údajov či praxe v poskytovaní informácií praktizované na týchto webových stránkach, alebo by ste sa chceli v budúcnosti vyhnúť ďalšej komunikácii s nami, kontaktujte nás, prosím, na adrese:

Johnson & Johnson s.r.o.
Karadžičova 12
821 08 Bratislava
 
Tel.: +421 2 3249 8400
Fax: +421 9 18496577

Môžete nás kontaktovať prostredníctvom formulára tu.

 
Pokiaľ máte nejaké akútne zdravotné ťažkosti či pokiaľ potrebujete špecifickú lekársku radu, mali by ste sa obrátiť na svojho lekára či nemocnicu.
 
 

COOKIE SETTINGS PANEL

1st Party cookies: Necessary Cookie = :: Enhancement =

When you refuse the use of - 1st or 3rd party - cookies, this site will not behave as designed due to the unavailability of cookies.

COOKIE SETTINGS PANEL

1st Party cookies: Necessary Cookie = :: Enhancement =

When you refuse the use of - 1st or 3rd party - cookies, this site will not behave as designed due to the unavailability of cookies.