So Much More

 

My v JOHNSON’S®  sme presvedčení, že každé dieťatko si zaslúži viac. Viac príležitostí pre priamy kontakt s pokožkou. Viac času na vytváranie citového puta. Viac stimulov pre zmysly. Viac zdravého vývinu.

 

 

Aj každodenné momenty sú zážitkom pre zmysly 

Podpora zdravého vývinu dieťatka

 

 

Z výskumov vyplýva, že pravidelné dotyky a masáže od rodičov alebo blízkej osoby v spojení so stimuláciu ďalších zmyslov, sú veľmi dôležité pre rast a vývin, komunikáciu a učenie u dieťatka. Značka JOHNSON’S® sa podieľa na výskume, v rámci ktorého sa ukazuje, že bežné zážitky počas dňa podnecujúce zmysly, ako napríklad kúpeľ, môžu prispieť k vývinu šťastného a zdravého dieťatka.

 

 

Dotyk: V štúdiách sa preukázalo, že pravidelný dotyk a masáž pomáhajú zlepšiť fyziologický, kognitívny, citový a sociálny vývin. Konkrétne sa preukázalo, že pravidelná masáž dieťatka pomáha zlepšovať poznávacie funkcie a zvyšovať čulosť a pozornosť. Prvé citové väzby u dieťatka sa budujú na základe telesného kontaktu. Vytvárajú základ pre neskorší emocionálny a intelektuálny rozvoj. Sme presvedčení, že ide o niečo mimoriadne.

 

 

Vôňa: čuch sa u dieťatka vyvíja už pred narodením – približne v 28. týždni tehotenstva. Preukázalo sa, že príjemné a známe vône pomáhajú zlepšiť náladu, upokojiť a upútať pozornosť dieťatka, a že vôňa mamičky môže pomôcť utíšiť plač. Vôňa je dôležitá už od prvého dňa, pretože novorodenci sa s okolitým prostredím zoznamujú práve pomocou čuchu, a to viac ako akýmkoľvek iným zmyslom.

 

 

Zrak: Nadviazanie očného kontaktu je účinným spôsobom komunikácie. V štúdiách sa preukázalo, že deti sa už od narodenia radšej pozerajú do tváre tých, s ktorými môžu nadviazať vzájomný očný kontakt, čím sa vytvára dôležitý základ pre neskorší vývin v sociálnej oblasti. Vzájomným pohľadom do očí sa upevňuje citové puto, vďaka ktorému sa dieťatko cíti byť milované a výnimočné.

 

 

Zvuk: Deti vnímajú zvuky už pred narodením. Podľa najnovšieho výskumu dieťatko v mamičkinom brušku počuje zvuky z vonkajšieho prostredia a vníma ich natoľko, že si ich pamätá aj po narodení. Takisto, ak sa predčasne narodeným bábätkám prehráva hudba, zlepšuje to u nich režim jedenia a spánku. Deti, na ktoré sa viac rozpráva, mávajú navyše vo veku 24 mesiacov bohatšiu slovnú zásobu. Ak budete na dieťatko viac hovoriť, podporíte u neho vývin reči. Čím skôr začnete svojmu dieťatku čítať, tým viac podporíte jeho intelektuálny vývin!