Náhodne kontrolovaná štúdia umývacie produkty vs. čistá voda

Táto prospektívna, náhodne kontrolovaná štúdia porovnávala vplyv výrobku JOHNSON’S® Baby kúpeľ pre celé telo a vlásky vs. vplyv čistej vody na transepidermálnu stratu vlhkosti (TEWL) pri pokožke novorodencov.
 
TEWL (množstvo vody, ktoré sa stratí z pokožky) je vyššie u novorodencov ako u starších bábätiek, čo ukazuje, že bariéra pokožky je menej vyvinutá. To znamená, že novorodené deti sú pravdepodobne ľahšie náchylné na hrozby svojho okolia. 
 
Novorodené deti (n = 307) boli náhodne rozdelené do dvoch skupín v pomere 1 : 1. Po 2 týždňoch sa ukázalo, že v súvislosti s transepidermálnou stratou vody nevykazovalo používanie JOHNSON’S® Baby kúpeľ pre celé telo a vlásky horšie výsledky ako používanie čistej vody (12,8 g/m2/h pre skupinu s umývacím gélom vs. 12,5 g/m2/h, p = 0,880).
 
Po 4 týždňoch sekundárny faktor hydratácie ukázal, že pri skupine s výrobkom JOHNSON’S® Baby kúpeľ pre celé telo a vlásky bola vyššia ako pri skupine, kde používali čistú vodu, ale nešlo o klinicky signifikantný rozdiel. Pri žiadnych iných sekundárnych faktoroch neboli sledované žiadne signifikantné rozdiely. 
 
Po ukončení štúdie mamičky, ktoré používali JOHNSON’S® Baby kúpeľ pre celé telo a vlásky, mali tendenciu používať tento umývací režím i naďalej, na rozdiel od mamičiek v skupine s čistou vodou, ktoré v tomto spôsobe umývania vo vyššej miere pokračovať nechceli. To ukazuje na preferenciu výrobkov JOHNSON’S®Baby.
 
Teraz máte k dispozícii dôkaz, ktorý môže mamičky uistiť, že nech už sa rozhodnú pre ktorýkoľvek z týchto dvoch spôsobov umývania, ich voľba je bezpečná.
 
Lavender, T., Bedwell, C., Roberts, S. A., et al. Randomised, controlled trial evaluating a baby wash product on skin barrier function in healthy, term neonates. Journal of Obstetric, Gynecologicy & Neonatal Nursing. Advance online publication. DOI: 10.1111/1552-6909.12015