Výsledky podrobne

 
  • Deti zaspávajú rýchlejšie
V priemere deti pri používaní 3krokového rituálu zaspávali o 37 % rýchlejšie
 
  • Deti spali dlhšie
V priemere pri používaní 3krokového rituálu spali dlhšie
 
  • Deti sa budili menej často a na kratší čas
Deti sa budili viac ako o tretinu menej často (o 38 % menej) a dĺžka času, keď boli hore, sa skrátila takmer na polovicu (49 %)
 
  • Mamičky sa cítili menej vyčerpané a mali viac energie
Aj mamičky mali pocit, že všetko lepšie zvládajú a spanie batoliat bolo uvádzané ako menej problematické na stupnici od 1–5.
 

Výsledky boli prvýkrát publikované v:

Cross-cultural differences in infant and toddler sleep, Jodi A. Mindell, Avi Sadeh, Benjamin Wiegand, Ti Hwei Howd, Daniel Y.T. Goh; Sleep Med (2010)
My child has a sleep problem: A cross-cultural comparison of parental definitions - Avi Sadeh, Jodi Mindell, Luis Rivera; Sleep Medicine 12 (2011) 478-482
A Nightly Bedtime Routine: Impact on Sleep in Young Children and Maternal Mood - Jodi A. Mindell, PhD; Lorena S. Telofski, BA; Benjamin Wiegand, PhD; Ellen S. Kurtz, PhD; SLEEP, Vol. 32, No. 5, 2009
Extended clinical study on 405 mothers and their infant or toddler published in:
Mindell, J, Telofski L, Wiegland B et al. A Nightly Bedtime Routine: Impact on Sleep in Young Children and Maternal Mood. 2009, SLEEP, 32(5):599-606