Pocítite prínos

Fakt: Masáže bábätka pomáhajú podporovať jeho fyzický aj emocionálny rozvoj – a sú taktiež skvelým spôsobom posilňovania väzby medzi rodičom a dieťaťom.

 

Vďaka výskumu našich vedcov taktiež vieme, že starostlivosť o pokožku má nielen dôležité prínosy z hľadiska fyzického, ale taktiež z hľadiska emocionálneho. Dotyky a vôňa sú základnou súčasťou vzájomnej interakcie a vytvárania väzby k vášmu bábätku, a preto podporujeme masáže bábätiek ponukou našich detských olejov a telových mliek so špeciálnym zložením. Z našej spolupráce s poskytovateľmi zdravotníckej starostlivosti čerpáme skúsenosti v oblasti starostlivosti o deti a delíme sa s rodičmi o takto nadobudnuté rady a informácie v oblasti každodennej starostlivosti o vaše dieťatko v ranom aj neskoršom veku.