Zásady ochrany osobných údajov

Dátum poslednej aktualizácie: August 2014

Johnson & Johnson, s.r.o. sa stará o ochranu osobných údajov a chce, aby ste vedeli, akým spôsobom získavame, používame a poskytujeme informácie. V týchto zásadách ochrany osobných údajov sú opísané postupy, ktorými my alebo naši poskytovatelia služieb získavame informácie prostredníctvom webovej stránky alebo webového majetku (napríklad vrátane stránky alebo aplikácie pre mobily), ktorý prevádzkujeme a ovládame, a cez ktorý ste sa dostali k týmto zásadám ochrany osobných údajov (každá ďalej označovaná ako „stránka“). Poskytnutím osobných údajov alebo použitím stránky vyjadrujete súhlas s podmienkami týchto zásad na ochranu osobných údajov.

ZBER INFORMÁCIÍ

 

Informácie, ktoré poskytnete

Na stránke sa od vás môže niekde požadovať, aby ste poskytli osobné údaje, ak chcete využiť špeciálne služby (napríklad zasielanie noviniek, tipov alebo rád, resp. spracovanie objednávky) alebo sa zúčastniť na konkrétnej aktivite (napríklad súťaže o ceny alebo inej aktivite na podporu predaja). Dozviete sa, ktoré informácie sú povinné, a ktoré voliteľné.
 
Údaje, ktoré nám poskytnete, môžeme skombinovať s inými informáciami, ktoré sme od vás získali online alebo offline, napríklad aj na základe histórie vašich nákupov. Môžeme ich skombinovať aj s informáciami z iných zdrojov, napríklad od iných prevádzok spoločnosti Johnson & Johnson, z verejne dostupných zdrojov (vrátane informácií z verejne dostupných profilov na sociálnych sieťach) a od tretích strán.

 

Pasívny zber a použitie informácií

Keď sa pohybujete po stránke, dajú sa o vás pomocou rôznych technológií a prostriedkov pasívne získavať určité informácie (bez toho, aby ste ich aktívne poskytovali), napríklad IP adresy, cookies, internetové tagy a navigačné údaje.
Prosím, prečítajte si Zásady používania cookie a skontrolujte si ich nastavenie, aby ste získali podrobné informácie o cookies a iných technológiách používaných na sledovanie aktivity na našej stránke. V týchto zásadách nájdete aj návod, ako zakázať cookies a technológie na sledovanie aktivity, ak s ich použitím nesúhlasíte. Ak cookies a technológie na sledovanie aktivity na stránke nezakážete, budeme to považovať za vyjadrenie vášho súhlasu s ich použitím.

 

Ako používame a poskytujeme informácie

Informácie, ktoré nám poskytnete, používame a poskytujeme tak, ako ste sa mali možnosť dočítať na mieste, kde sa uskutočňuje ich zber.

Informácie od vás a o vás používame aj:

  • na to, aby sme mohli odpovedať na vaše otázky a splniť vaše požiadavky, napríklad na zaslanie požadovaných dokumentov alebo upozorňujúcich e-mailov,
  • na to, aby sme vám mohli zaslať dôležité informácie o našom vzťahu s vami, o stránke, o zmenách našich podmienok, ale aj zásady či iné administratívne informácie, a
  • na naše podnikateľské potreby, napríklad na analýzu údajov, audity, na vývoj nových produktov, na skvalitnenie našej webovej stránky, zvýšenie kvality našich výrobkov a služieb, identifikáciu trendov používania stránky, personalizáciu vašich skúseností so stránkou tým, že vám budeme prezentovať produkty a ponuky šité na mieru a zisťovať, do akej miery sú naše propagačné kampane účinné.
Informácie, ktoré zozbierame pomocou stránky, poskytujeme:
  • našim pridruženým podnikom na účely uvedené v zásadách ochrany údajov. Zoznam našich pridružených podnikov nájdete tu (kliknutím na link sa dostanete k formulári 10K, Exhibit 21, v “SEC Filings”). Johnson & Johnson, s.r.o.  je strana zodpovedná za správu spoločne používaných osobných údajov,
  • tretím stranám, naším partnerom, s ktorými ponúkame reklamnú akciu na základe partnerstva značiek (co-branding) alebo marketingovej spolupráce,
  • partnerským tretím stranám - poskytovateľom služieb, ktorí poskytujú také služby ako hosting a moderovanie webových stránok, hosting mobilných aplikácií, analýzu údajov, spracovanie platieb, plnenie objednávok, poskytovanie infraštruktúry, IT služby, zákaznícke služby, e-mailové služby a služby priameho zasielania, spracovanie kreditných kariet a audítorské služby, aby mohli poskytovať služby, a
  • tretím stranám v prípade reorganizácie, fúzie, predaja, spoločného podniku, postúpenia, prevodu alebo pri inom nakladaní s našou spoločnosťou, majetkom alebo zásobami, vcelku alebo čiastočne (aj v súvislosti s vyhlásením konkurzu alebo podobným konaním).

Informácie zozbierané na stránke používame a zverejňujeme aj podľa toho, čo považujeme za potrebné alebo vhodné: (a) v súlade s tým, čo povoľujú platné zákonné predpisy vrátane zahraničných zákonných predpisov, (b) na splnenie zákonných postupov, (c) keď odpovedáme na požiadavky orgánov verejnej a štátnej správy vrátane zahraničných orgánov verejnej a štátnej správy, (d) pri vymáhaní plnenia našich podmienok, (e) na ochranu našich prevádzok alebo prevádzok našich pridružených podnikov, (f) na ochranu našich práv, údajov, bezpečnosti alebo majetku a na ochranu práv, údajov, bezpečnosti alebo majetku našich pridružených podnikov, vašich práv, údajov, bezpečnosti alebo majetku alebo práv, údajov, bezpečnosti alebo majetku iných strán a (g) pri uplatňovaní dostupných opravných prostriedkov alebo na obmedzenie škôd, ktoré by sme mohli utrpieť. S vaším súhlasom môžeme informácie, ktoré zozbierame pomocou stránky, použiť a poskytnúť aj inými spôsobmi.

Používame a poskytujeme aj informácie, ktoré získavame pasívne, tak ako je opísané v časti Pasívny zber a použitie informácií, a na akýkoľvek iný účel, ak od nás príslušné právne predpisy nepožadujú iné (napríklad, keď sme povinní narábať s takýmito informáciami ako s osobnými údajmi). Údaje, z ktorých sa nedá zistiť totožnosť osoby, na ktorú sa údaje vzťahujú, môžeme navyše použiť a poskytnúť na ľubovoľný účel. Ak údaje v podobe, ktorá nedovoľuje identifikovať osobu ich nositeľa, skombinujeme s údajmi, ktoré takúto identifikáciu umožňujú (napríklad spojenie vášho mena s údajom o mieste, kde sa nachádzate), budeme s takto spojenými údajmi narábať ako s osobnými údajmi tak dlho, ako budú spojené.

 

STRÁNKY A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN

Tieto zásady ochrany osobných údajov neriešia ochranu, informácie ani iné postupy tretích strán vrátane tretích strán prevádzkujúcich stránku alebo webový majetok (okrem iného vrátane akejkoľvek aplikácie), na ktorý sa dá dostať cez túto stránku, resp. na ktorý je na tejto stránke umiestnený link, a nie sme za ne ani zodpovední. Dostupnosť takejto stránky alebo majetku, resp. pridanie linku na takúto stránku alebo majetok na stránke neznamená, že my alebo naše pridružené subjekty takúto stránku alebo majetok propagujeme.

 

BEZPEČNOSŤ

Robíme primerané organizačné, technické a administratívne opatrenia, aby sme chránili osobné údaje, ktoré sú pod našou kontrolou. Žiaľ, pri prenose dát cez internet alebo systém na archiváciu údajov sa nedá garantovať stopercentné zabezpečenie. Ak máte dôvod domnievať sa, že výmena informácií s nami už nie je viac bezpečná (máte napríklad pocit, že došlo k narušeniu bezpečnosti účtu, ktorý u nás máte), prosím, okamžite sa s nami spojte tak, ako je uvedené v časti Kontaktujte nás a problém nám oznámte.

 

VOĽBY A PRÍSTUP

Vaša voľba v súvislosti s použitím a poskytovaním vašich osobných údajov našou spoločnosťou
 
V súvislosti s použitím a poskytovaním vašich osobných údajov na marketingové účely vám dávame na výber. Môžete sa napríklad rozhodnúť pre:
odber marketingových informácií: Ak od nás v budúcnosti nebudete chcieť ďalej dostávať marketingové informácie, môžete ich odber zrušiť. Stačí nás kontaktovať .
  • V odpovedi uveďte svoje meno, označte formu resp. formy marketingových oznámení, ktoré si viac neželáte dostávať, ako aj adresu alebo adresy, na ktoré sa tieto oznámenia zasielajú. Napríklad, ak už od nás nechcete ďalej dostávať marketingové e-maily alebo priame zásielky, dajte nám to vedieť; v oznámení uveďte svoje meno a e-mail alebo poštovú adresu. Zasielanie marketingových informácií môžete zrušiť aj návštevou stránky a aktualizáciou svojho online profilu. Zasielanie marketingových e-mailov sa dá zrušiť aj podľa pokynov na zrušenie odberu týchto informácií, ktoré sú uvedené v každej správe.
  • odber upomienok: Ak od nás v budúcnosti nebudete chcieť ďalej dostávať zdravotné upomienky, môžete ich odber zrušiť. Stačí nás kontaktovať . V odpovedi uveďte svoje meno a e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, na ktoré sa upomienky zasielajú.]
  • poskytovanie vašich osobných údajov našim pridruženým podnikom a tretím stranám - našim partnerom: Ak si budete želať, aby sme vaše osobné údaje v budúcnosti neposkytovali na marketingové účely našim spriazneným podnikom či tretím partnerským stranám, môžete ich poskytovanie zrušiť. Stačí nás kontaktovať V odpovedi, prosím, uveďte, že si viac neželáte, aby sme vaše osobné údaje poskytovali na marketingové účely našim pridruženým podnikom či tretím partnerským stranám, a nezabudnite uviesť svoje meno a e-mailovú adresu.

Vašej žiadosti sa budeme snažiť vyhovieť čo najskôr, ako to bude možné. Prosím, vezmite na vedomie, že po vyššie uvedenom zrušení súhlasu poskytovať vaše údaje nebudeme schopní odstrániť vaše osobné údaje z databáz našich pridružených podnikov, ktorým sme už tieto údaje poskytli (t. j. k dátumu implementácie vašej žiadosti o zrušenie). Vezmite tiež na vedomie, že aj napriek zrušeniu odberu marketingových správ od nás môžete stále dostávať správy o dôležitých transakciách alebo administratívne správy, odber ktorých sa zrušiť nedá.

Ako môžete získať prístup k svojim osobným údajom, zmeniť ich alebo zmazať
 
Ak by ste chceli skontrolovať, opraviť, zaktualizovať alebo zmazať osobné údaje, ktoré ste poskytli prostredníctvom stránky, prosím [uveďte svoj mechanizmus, napr. zaslanie e-mailu . Vašu požiadavku sa budeme snažiť splniť čo najskôr, ako to bude možné. 

 

ARCHIVÁCIA ÚDAJOV

Vaše osobné údaje archivujeme po dobu, ktorá je potrebná na dosiahnutie cieľov uvedených v týchto zásadách ochrany údajov, ak zákonné predpisy alebo iné zákonné povinnosti nevyžadujú dlhšiu archivačnú dobu.

 

POUŽÍVANIE STRÁNKY MALOLETÝMI OSOBAMI

Stránka nie je určená pre osoby mladšie ako 13 rokov a žiadame, aby tieto osoby prostredníctvom stránky nezadávali žiadne osobné údaje.

 

CEZHRANIČNÝ PRENOS

Vaše osobné údaje môžu sa môžu spracovávať a byť uložené v ktoromkoľvek štáte, v ktorom máme zariadenia alebo poskytovateľov služieb, a použitím našej stránky alebo poskytnutím svojho súhlasu (keď to zákonné predpisy vyžadujú) vyjadrujete súhlas s prenosom údajov do štátov mimo územia štátu, v ktorom máte trvalý pobyt, vrátane USA, kde môžu platiť iné pravidlá ochrany údajov ako vo vašej krajine.

 

CITLIVÉ INFORMÁCIE

Ak to konkrétne nepožadujeme alebo vás nevyzývame, žiadame vás, aby ste na stránke nezadávali, ani nám prostredníctvom stránky či inak neposielali a neposkytovali žiadne citlivé osobné údaje (napr. informácie o rasovom alebo etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom alebo inom presvedčení, zdravotnom stave, zázname v registri trestov alebo členstve v odboroch). V prípade, keď by sme od vás požadovali citlivé informácie, vyžiadame si ich s vašim výslovným súhlasom.

 

AKTUALIZÁCIE TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady ochrany údajov môžeme meniť. Informáciu o poslednom prepracovaní týchto zásad ochrany osobných údajov nájdete v políčku DÁTUM POSLEDNEJ AKTUALIZÁCIE v záhlaví tejto strany. Každá zmena týchto zásad ochrany osobných údajov nadobudne účinnosť uverejnením zrevidovaných zásad na stránke. Ak budete stránku používať aj po takejto zmene, znamená to, že s prepracovaným znením zásad ochrany osobných údajov súhlasíte.

 

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, e-mailu
alebo nám napíšte na adresu:
 
Johnson & Johnson, s.r.o.
Karadžičova 12
821 08 Bratislava