Náhodne kontrolovaná štúdia vlhčené obrúsky vs. voda

Išlo o prospektívnu, zaslepenú, náhodne kontrolovanú ekvivalenčnú štúdiu vykonanú na zdravých donosených deťoch (n = 280).

Účastníci výskumu boli rekrutovaní v priebehu 48 hodín po pôrode a boli náhodne poverení, aby umývanie plienkovej oblasi svojho dieťatka vykonávali pomocou JOHNSON’S® Baby vlhčených obrúskov Extra Sensitive alebo pomocou vody a vatových tampónov (n = 140 pre každú skupinu).
 
Hydratácia pokožky bola meraná 48 hodín a následne 4 týždne po pôrode a výsledky boli porovnané. Druhotné výstupy zahŕňali zmenu v transepidermálnej strate vlhkosti, zmenu v pH pokožky, prítomnosť mikrobiálnych kontaminantov pokožky a zaznamenávanie výskytu plienkovej dermatitídy pôrodnými asistentkami a mamičkami.
 
Ukázalo sa, že vlhčené obrúsky sú pre udržanie hydratácie pokožky rovnako efektívne ako čistá voda a vatové tampóny. Hlásenie plienkovej dermatitídy mamičkami bolo početne vyššie v skupine, kde sa používala čistá voda (p = 0,025), ale v iných sledovaných aspektoch sa výsledky z oboch skupín výrazne nelíšili. 
 
Teraz máte k dispozícii dôkazy, ktoré môžu uistiť mamičky, že nech už sa rozhodnú pre ktorúkoľvek z týchto dvoch metód, ich voľba je bezpečná.
 
Lavender, T., Furber, C., Campbell, M., et al. Effect on skin hydration of using baby wipes to clean the napkin area of newborn babies: assessor-blinded randomised controlled equivalence trial. BMC Pediatrics 2012;12:59.