Názory sa rozchádzali

Dosiaľ bol nedostatok pádnych dôkazov o jemnosti umývacích prostriedkov pri umývaní novorodencov v porovnaní s umývaním čistou vodou.

Zdravotnícki profesionáli sa často musia spoliehať na skúsenosti a tradíciu, keď sa rozhodujú, ktorý výrobok čerstvým mamičkám odporučiť. Niektorí zdravotnícki profesionáli veria, že najšetrnejšie je iba umývanie čistou vodou, kým druhí spochybňujú, či voda umýva dostatočne efektívne.1 Debata na túto tému prebieha už niekoľko rokov, ale k žiadnemu posunu nedošlo.
 
Podporili sme Manchesterskú univerzitu, aby vykonala veľkú náhodnú kontrolovanú štúdiu a zahrnula do nej umývacie produkty a novorodencov. Obe štúdie boli vykonávané oddelene a porovnávali používanie JOHNSON’S® Baby umývacie prípravky s umývaním čistou vodou, aby sme odstránili pochybnosti a poskytli pádne dôkazy, ktorým môžu veriť zdravotnícki profesionáli i mamičky. 
 

1. Lavender, T., Bedwell, C., Tsekiri-O’Brien, E., et al. A qualitative study exploring women’s and health professionals’ views of newborn bathing practices. Evidence Based Midwifery 2009;7(4):112–21.